Nyheter

Kick-off möte för SI projekt

26 mars 2014
Tvärsektoriell platsbaserad integrerad planering för funktionella gröna infrastrukturer i Östersjöområdet Läs mer >

3 miljoner från Svenska Institutet för samverkan i Östersjöområdet

06 december 2013
Nytt projekt finansierat av Svenska Institutet. Läs mer >

Hållbara Bergslagen berättar om landskapsansats i Rom

27 november 2013
Hållbara Bergslagen berättar om multi-level social learning i Rom. Läs mer >

Hållbara Bergslagen för regional utveckling

Bergslagen har en mer än 2000 år lång historia av integrerad användning av malm, skog och vatten. Denna långa historia av nyttjande av landskapet innebär idag behov av tvärsektoriellt samarbete för landsbygdsutveckling och restaurering av ekosystem.

Landskapet måste ses som ett system som består av både människor och natur. Deltagande, samverkan och gemensamt lärande med intressenter från offentlig, privat och ideell sektor behövs för hållbart brukande och förvaltning av naturresurser och landskapsvärden.  För att förstå hållbarhetens ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner i en region så behövs, analyser, visualisering av data och gemensam kunskapsproduktion.

För att bidra till att tillgodose dessa behov bildades föreningen Hållbara Bergslagen.
Genom att delta i de globala nätverken för Model Forest (MF), och Long Term Socio-Economic and Ecological Research (LTSER), tillförs Bergslagen erfarenheter från andra regioners hållbarhetsarbete och Bergslagen synliggörs internationellt.