Nyheter

Kick-off möte för SI projekt

26 mars 2014
Tvärsektoriell platsbaserad integrerad planering för funktionella gröna infrastrukturer i Östersjöområdet Läs mer >

3 miljoner från Svenska Institutet för samverkan i Östersjöområdet

06 december 2013
Nytt projekt finansierat av Svenska Institutet. Läs mer >

Hållbara Bergslagen berättar om landskapsansats i Rom

27 november 2013
Hållbara Bergslagen berättar om multi-level social learning i Rom. Läs mer >

Hållbarhet: data, analys och visualisering

Data Analys Visual Bild

Konceptet hållbarhet har gamla rötter knutna till behovet att klargöra hur intensivt naturresurser kan användas utan att uttömma dem. Traditionell kunskap i många kulturer runtom i världen reflekterar det vi idag benämner ekologisk integritet, bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänser. Ytterst är hållbarhet kopplat till ett landskaps potential som ett förenat system mellan människa och natur som består över tid, och som fortsätter att skänka varor, tjänster, såväl som natur- som kulturvärden som bas för landsbygdsutveckling.

En viktig aspekt av hållbarhetsutveckling som en dialogbaserad samhällelig och samverkande process är att förse intressenter med rättfram information om tillståndet och utvecklingen av ekonomiska, ekologiska och socio-kulturella hållbarhetsaspekter. Detta gör intressenterna mer medvetna om sin egen utveckling och gynnar deras deltagande i processen hållbar utveckling, dvs. att styra samhället mot målet hållbarhet.

 

Läs mer
Angelstam, P., Mikusinski, G. 2003. Paraplyarter och landskapsanalys med GIS-stöd underlättar planering för artbevarande i skogen. SLU Fakta Skog 7.

Angelstam, P., J.-M. Roberge, R. Axelsson, M. Elbakidze, K.-O. Bergman, A. Dahlberg, E. Degerman, S. Eggers, P.-A. Esseen, J. Hjältén, T. Johansson, J. Müller, H. Paltto, T. Snäll, I. Soloviy, J. Törnblom. 2013. Evidence-based knowledge versus negotiated indicators for assessment of ecological sustainability: the Swedish Forest Stewardship Council standard as a case study. AMBIO 42(2): 229-240.

Axelsson, R., P. Angelstam, E. Degerman, S. Teitelbaum, K. Andersson, M. Elbakidze, M.K. Drotz. 2013. Social and cultural sustainability: Criteria, indicators, verifier variables for measurement and maps for visualization to support planning. AMBIO 42(2): 215-228.