Nyheter

Kick-off möte för SI projekt

26 mars 2014
Tvärsektoriell platsbaserad integrerad planering för funktionella gröna infrastrukturer i Östersjöområdet Läs mer >

3 miljoner från Svenska Institutet för samverkan i Östersjöområdet

06 december 2013
Nytt projekt finansierat av Svenska Institutet. Läs mer >

Hållbara Bergslagen berättar om landskapsansats i Rom

27 november 2013
Hållbara Bergslagen berättar om multi-level social learning i Rom. Läs mer >

Landskap som integrerade sociala och ekologiska system

Landskap 278 335 Px

 

Traditionellt har landskap definierats som ett område med specifik kultur. Alexander Humboldt tog in begreppet ”landskap” i den vetenskapliga litteraturen. Han definierade landskap som både ett reellt naturligt fenomen och som en företeelse grundad på mänsklig perception. Landskap är sålunda ett komplext koncept, som innefattar biofysiska, antropogena och uppfattade aspekter. För att lära om ett landskaps hållbarhet med alla dess dimensioner kräver både kvantitativa och kvalitativa metoder. Det finns ingen otvetydig definition av området Bergslagen.

 

Kartan på framsidan av denna skrift presenterar resultaten av en analys av 22 olika definitioner. Bergslagen är även ett landskap av fysiskt, biologiskt och mänskligt skapade miljöer som människor uppfattar och lever i. Begreppet landskap är ett användbart verktyg för hållbar utveckling, och har en lång historia. Bergslagen har stora variationer i många olika landskapsdimensioner.

 

 

 

 

Läs mer
Angelstam, P., K. Andersson, M. Isacson, D.V. Gavrilov, R. Axelsson, M. Bäckström, E. Degerman, M. Elbakidze, E. Yu. Kazakova-Apkarimova, L. Sartz, S. Sädbom, J. Törnblom. 2013. Learning about the history of landscape use for the future: consequences for ecological and social systems in Swedish Bergslagen. AMBIO 42(2): 146-159.

Angelstam, P., M. Grodzynskyi, K. Andersson, R. Axelsson, M. Elbakidze, A. Khoroshev, I. Kruhlov, and V. Naumov. 2013. Measurement, collaborative learning and research for sustainable use of ecosystem services: Landscape concepts and Europe as laboratory. AMBIO 42(2): 129–145.