Nyheter

Kick-off möte för SI projekt

26 mars 2014
Tvärsektoriell platsbaserad integrerad planering för funktionella gröna infrastrukturer i Östersjöområdet Läs mer >

3 miljoner från Svenska Institutet för samverkan i Östersjöområdet

06 december 2013
Nytt projekt finansierat av Svenska Institutet. Läs mer >

Hållbara Bergslagen berättar om landskapsansats i Rom

27 november 2013
Hållbara Bergslagen berättar om multi-level social learning i Rom. Läs mer >

LTSER - Long Term Socio-Economic and Ecological Research

LTSER är en vidareutveckling av “LTER” (Long Term Ecosystem Research), som är ett initiativ där forskare genom långa mätserier följer utvecklingen i ekologiska system. Genom att lägga till ett “S” (Socio-economic) så vill man lyfta fram samhället och samverkan mellan forskare och samhället. Detta innebär att den naturvetenskapliga forskning kompletteras med tvärvetenskaplig produktion av kunskap om både sociala och ekologiska system, och samverkan med landskapets aktörer.

Målet med LTSER som en forskningsplattform för hållbara landskap är att utveckla kunskap och gemensamma lärandeprocesser eller socialt lärande som en bas för hållbar regional utveckling. Socialt lärande i detta sammanhang innebär att aktörer och intressenter tillsammans lär sig att styra samhällsutvecklingen mot hållbarhet. Detta trots osäkerheter som ekonomisk globalisering och klimatförändring. Urvalskriteriet för LTSER-områden inkluderar existerande forskningsinfrastruktur, ett partnerskap med intressenter och långa mätserier som en bas för framtida forskning och socialt lärande.

Sverige har två LTSER-områden som har ett nära samarbete: LTSER-Bergslagen och LTSER-Vänerlandskapet

Hållbara Bergslagen utgör partnerskapet för LTSER-Bergslagen. Per Angelstam (per.angelstam@slu.se) och Lars Lundin (lars.lundin@slu.se) är kontaktpersoner.

 

Läs mer
LTER Sverige