Nyheter

Kick-off möte för SI projekt

26 mars 2014
Tvärsektoriell platsbaserad integrerad planering för funktionella gröna infrastrukturer i Östersjöområdet Läs mer >

3 miljoner från Svenska Institutet för samverkan i Östersjöområdet

06 december 2013
Nytt projekt finansierat av Svenska Institutet. Läs mer >

Hållbara Bergslagen berättar om landskapsansats i Rom

27 november 2013
Hållbara Bergslagen berättar om multi-level social learning i Rom. Läs mer >

Model Forest

En Model Forest är ett partnerskap och en neutral platform med frivilligt deltagande av parter som  representerar olika intressen och värden i landskapet. Alla parter arbetar tillsammans för hållbarhet i landskapet. Samarbetet inkluderar en hållbar förvaltning av naturresurser – och därmed både sociala och ekologiska system. Styrning och ledning av en Model Forest ska vara representativ, deltagande, transparent och legitim, och stödja samverkan mellan de som medverkar. Varje Model Forest har ett program med aktiviteter som beror på dess vision, parternas behov, värderingar och områdets utmaningar. En vilja att jobba mot hållbara landskap i linje med konceptet Model Forest innebär också en vilja att  dela kunskap, lärande och nätverkande både i det egna området och med andra initiativ nationellt och internationellt.

Per Angelstam (per.angelstam@slu.se) är kontaktperson för Hållbara Bergslagens medlemskap i det internationella nätverket för Model Forest.

 

Läs mer
About Model Forest