Invigning av Model Forest och LTSER

VÄLKOMMEN till en vecka om kunskap och samverkan för långsiktigt hållbara landskap 2-6 september 2013 med bas i Skinnskatteberg och Bergslagen Hur vi använder marken har stor betydelse för flera näringar som jordbruk, skogsbruk, turism och energiproduktion. Markanvändningen spelar även en väsentlig roll för gröna och tekniska infrastrukturer, regional utveckling, kulturmiljö, friluftsliv och rekreation. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar markanvändning måste olika intressen och anspråk beaktas och långsiktiga avvägningar mellan samhällsmål göras. Detta kräver samverkan mellan aktörer och intressenter samt ett helhetsperspektiv som fångas in av begreppet landskapsansats i form av till exampel Biosfärområde, Model Forest och EU LEADER.

Läs mer
Inbjudan till invigningen
Reseinformation
Blankett för anmälan

Nytt projekt!

05 april 2013

Stiftelsen Säfsenskogarna har som partner i projektet Baltic Landscape fått finansiering för arbete med att stötta utvecklingen av samverkan i Bergslagen och för att ta fram en modell för hållbar förvaltning av vattendrag med landskapsperspektiv.

Läs mer >

Hedströmmen restaureras

11 april 2013

Välkomna till Hedströmmens demonstrationssträcka vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg måndagen den 15:e april kl. 15.00-17.00 för att lyssna på studenterna vid kursen Vägar och vatten när de redovisar sina projektarbeten om vatten och skogsbruk. Kontaktperson: johan.tornblom@slu.se

Läs mer >

Invigning av Hållbara Bergslagen som Model Forest

04 september 2013

Under veckan 2-6 september samlades deltagare från Bergslagen, andra delar av Sverige, Central- och Östeuropa, Ryssland och Kanada för att utbyta erfarenheter om hur man kan samverka i ett landskap för hållbar utveckling. Den 4 september invigde landshövdingen i Västmanland Hållbara Bergslagen som medlem i International Model Forest Network.

Läs mer >

Hållbara Bergslagen berättar om landskapsansats i Rom

27 november 2013

Den 26-29 november presenterade Robert Axelsson och Marine Elbakidze från forskargruppen Skog-Landskap-Samhälle studier av hur initiativ som Hållbara Bergslagen kan lära sig om varandra.

Läs mer på: http://www.enveurope.eu/news/final-conference

 

Läs mer >

3 miljoner från Svenska Institutet för samverkan i Östersjöområdet

06 december 2013

Tematiska partnerskap är en stödform för projekt som syftar till att stimulera till nya breda nätverk och samarbeten inom Östersjöområdet. Tillsammans med Hållbara Bergslagen har regionala kluster för arbete med hållbar naturresursförvaltning i Pskovs län i Ryssland, Lettland och Vitryssland beviljats 3 miljoner kronor för perioden 2014-16. Projektledare är Marine Elbakidze vid forskargruppen Skog-Landskap-Samhälle vid SLU-Skinnskatteberg.

Läs mer >

Kick-off möte för SI projekt

26 mars 2014

Den 25-28 Mars, 2014 så kör vi igång projektet “Tvärsektoriell platsbaserad integrerad planering för funktionella gröna infrastrukturer i Östersjöområdet". Vi har gäster från Lettland, Ryssland, och Vitryssland. Målet med denna första projektaktivitet är att lära känna varandra och att planera för genomförandet av projektet. Vi beskriver för varandra hur det planeras för olika typer av grön infrastruktur i våra respektive länder och områden. Målet med projektet är att vi ska lära oss av varandra och att detta ska leda till ett gemensamt lärande som ger ny kunskap om planering för funktionella gröna infrastrukturer. Deltagarna representerar statliga skogsföretag, privata skogsägare kommuner, regioner och universitet. Från Bergslagen deltar Skogsmästarskolan som är projektägare, Skinnskattebergs kommun, Bergskraft Bergslagen, Vänermuseet, Malcolm Dixelius och filmaren Valery Gorchakov. Projektet finansieras av Svenska Institutet.

Läs mer >