Nyheter

Kick-off möte för SI projekt

26 mars 2014
Tvärsektoriell platsbaserad integrerad planering för funktionella gröna infrastrukturer i Östersjöområdet Läs mer >

3 miljoner från Svenska Institutet för samverkan i Östersjöområdet

06 december 2013
Nytt projekt finansierat av Svenska Institutet. Läs mer >

Hållbara Bergslagen berättar om landskapsansats i Rom

27 november 2013
Hållbara Bergslagen berättar om multi-level social learning i Rom. Läs mer >

Kick-off möte för SI projekt

Den 25-28 Mars, 2014 så kör vi igång projektet “Tvärsektoriell platsbaserad integrerad planering för funktionella gröna infrastrukturer i Östersjöområdet". Vi har gäster från Lettland, Ryssland, och Vitryssland. Målet med denna första projektaktivitet är att lära känna varandra och att planera för genomförandet av projektet. Vi beskriver för varandra hur det planeras för olika typer av grön infrastruktur i våra respektive länder och områden. Målet med projektet är att vi ska lära oss av varandra och att detta ska leda till ett gemensamt lärande som ger ny kunskap om planering för funktionella gröna infrastrukturer. Deltagarna representerar statliga skogsföretag, privata skogsägare kommuner, regioner och universitet. Från Bergslagen deltar Skogsmästarskolan som är projektägare, Skinnskattebergs kommun, Bergskraft Bergslagen, Vänermuseet, Malcolm Dixelius och filmaren Valery Gorchakov. Projektet finansieras av Svenska Institutet.