Nyheter

Kick-off möte för SI projekt

26 mars 2014
Tvärsektoriell platsbaserad integrerad planering för funktionella gröna infrastrukturer i Östersjöområdet Läs mer >

3 miljoner från Svenska Institutet för samverkan i Östersjöområdet

06 december 2013
Nytt projekt finansierat av Svenska Institutet. Läs mer >

Hållbara Bergslagen berättar om landskapsansats i Rom

27 november 2013
Hållbara Bergslagen berättar om multi-level social learning i Rom. Läs mer >

Om

Suberg Vehicle

Klustret av samarbetande intressenter på olika nivåer och från olika sektorer i Bergslagen började med skapandet av Stiftelsen Säfsenskogarna 1999. Det utvecklades till ett regionalt samarbete 2006-2007, och formaliserades som föreningen Hållbara Bergslagen år 2009. Arbetssättet är baserat på landskap, deltagande, samarbete och lärande för hållbarhet, och bygger på ideer från koncepten Model Forest och det tvärvetenskapliga forskningsnätverket LTSER.

Genom att knyta samarbetet i Hållbara Bergslagen till de internationella nätverken ”Model Forest” (IMFN), och ”Long Term Socio-Economic and Ecological Research” (LTSER) så blir Bergslagen synligt ute i världen. En stor utmaning är att utveckla integrerad planering av landskap och regioner. Det innebär att till exempel landsbygdsutveckling, arbetspendling, skogsbruk, vattenkraftproduktion, etablering av vindkraftverk, naturvård, och viltvård behöver samplaneras. Till detta kommer också det nyvaknade intresset för bergsbruk på grund av ökad global efterfrågan på metaller och mineraler. För att kunna få ut något bra av det kommande bergsbruket utan de problem som historiskt har förknippats med gruvnäringen, dvs. miljöproblem och utvecklandet av den så kallade bruksandan, så behövs samverkan på flera nivåer, liksom under Bergslagens storhetstid.

 

Hållbara Bergslagens styrelse

Per Angelstam, SLU-Skog-landskap-Samhälle, ordförande

 

 

För frågor eller upptäckta fel och brister på denna hemsida
Kontakta:Per Angelstam (per.angelstam@slu.se)

Fotografier: Per Angelstam (per.angelstam@slu.se)

Illustrationer av Thommy Gustavsson och Jan Nilsson