Nyheter

Kick-off möte för SI projekt

26 mars 2014
Tvärsektoriell platsbaserad integrerad planering för funktionella gröna infrastrukturer i Östersjöområdet Läs mer >

3 miljoner från Svenska Institutet för samverkan i Östersjöområdet

06 december 2013
Nytt projekt finansierat av Svenska Institutet. Läs mer >

Hållbara Bergslagen berättar om landskapsansats i Rom

27 november 2013
Hållbara Bergslagen berättar om multi-level social learning i Rom. Läs mer >

Projekt

Pågående projekt

 

Baltic Landscape (2012-2014)

Östersjöns landskap i omvandling – innovative ansatser mot hållbara skogslandskap

WP3-Etablering av ett nätverk av Östersjölandskap baserat på Model Forest konceptet

Partnerskapsutveckling, utveckling av en strategisk plan för Hållbara Bergslagen. Invigning av Hållbara Bergslagen som medlem in det internationella Model Forest nätverket.

Kontaktperson, Stiftelsen Säfsenskogarna: Robert Axelsson (robert.axelsson@slu.se), Skogsstyrelsen:Ida Heurlin (ida.heurlin@skogsstyrelsen.se)

WP4-Nya modeller för holistisk landskapsplanering

Kontaktperson, Stiftelsen Säfsenskogarna: Marine Elbakidze (marine.elbakidze@slu.se)

WP5-Balansering av olika värden i skogslandskap

Kontaktperson, Stiftelsen Säfsenskogarna: Ida Hansen (ida.hansen@telia.com), Skogsstyrelsen:Ida Heurlin (ida.heurlin@skogsstyrelsen.se)

WP6-Avrinningsområdesanpassad governance och förvaltning enligt det Europeiska vattendirektivet

Kontaktperson, Stiftelsen Säfsenskogarna: Per Angelstam (per.angelstam@slu.se)

 

Publikationer från projektet hittar ni här.

En film från invigningen av Hållbara Bergslagen som Model Forest LTSER plattform hittar ni här.

En film från vår studieresa till naturskog och orörda referensvattendrag i Republiken Komi i Ryssland hittat ni här.

 

Green infrastructures for conservation and human health  (2012-16)

 

SLU Skog-Landskap-Samhälle

 

Bergskraft 11-13

 

Bergskraft

 

Avslutade projekt

Baltic Forest (2006-2007)

 

Stiftelsen Säfsenskogarna och SLU Skog-Landskap-Samhälle