Nyheter

Kick-off möte för SI projekt

26 mars 2014
Tvärsektoriell platsbaserad integrerad planering för funktionella gröna infrastrukturer i Östersjöområdet Läs mer >

3 miljoner från Svenska Institutet för samverkan i Östersjöområdet

06 december 2013
Nytt projekt finansierat av Svenska Institutet. Läs mer >

Hållbara Bergslagen berättar om landskapsansats i Rom

27 november 2013
Hållbara Bergslagen berättar om multi-level social learning i Rom. Läs mer >

Samverkan, deltagande och lärande

HB Partnersweb

Hållbara Bergslagen är ett regionalt initiativ som samlar intressenter från organisationer, företag och nätverk. Vi arbetar för hållbara landskap i Bergslagen. Intressenterna representerar (1) näringslivet (privat sektor), (2) statliga organisationer (offentlig sektor), (3) föreningar (ideell sektor), såväl som akademi och skolor.

Nätverket för ett hållbart Bergslagen formaliserades 2009. Deltagarna har delat på kostnader och arbete för att arrangera möten. När en samarbetspartner anordnar en sammankomst ägnar vi tid åt att skaffa oss kunskap dels om partnern och dess vision, partnerns eget arbete och dels dess deltagande i det regionala nätverket.

Samarbete är som att klättra upp för en stege av gemensamt lärande, där varje steg tar deltagarna till en ny nivå av samverkan. Vårt mål är att nå en samarbetskvalitet där deltagare känner och respekterar varandra och samverkar på flera nivåer. Alla som är intresserade av att bidra till hållbar utveckling i Bergslagen är välkomna att delta i Hållbara Bergslagens verksamhet.

På kartan visar en triangel partner från offentlig sektor, en kvadrat privat sektor och en cirkel ideell sektor.

 

Läs mer
Axelsson, R., P. Angelstam, L. Myhrman, S. Sädbom, M. Ivarsson, M. Elbakidze, K. Andersson, P. Cupa, C. Diry, F. Doyon, M.K. Drotz, A. Hjorth, J.O. Hermansson, T. Kullberg, F.H. Lickers, J. McTaggart, A. Olsson, Yu. Pautov, L. Svensson and J. Törnblom. 2013. Evaluation of multi-level social learning for sustainable landscapes: perspective of a development initiative in Bergslagen, Sweden. AMBIO 42(2): 241-253.